Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  שייכות – חברות בקהילה

  ההשתייכות לקהילה כחבר וכשותף מחזקת אצל האדם את תחושת השייכות, ועונה על צורך בסיסי של כל אדם להרגיש חלק משמעותי מקבוצה ולחוש רצוי, נחוץ, מועיל,תורם, מוערך ובעל משמעות. על מנת ליצור תחושת שייכות בריאה ומאפשרת בקרב חברים ואנשי צוות ולסייע לכל אדם להביא לידי ביטוי את המיטב שבו, נפעל על פי העקרונות הבאים:

  1. אנשים המשתייכים לקהילה בתוך הארגון נקראים "חברים" – מינוח אשר משקף מסר של קבלה ושייכות.
  2. המסגרות בארגון נקראות ”קהילות“ – מינוח המייצג קבוצה של בני אדם בעלי מטרה שותפת, הפריה הדדית והרגשת שותפות.
  3. החברים בוחרים את השתייכותם לקהילה ורשאים לבחור את מידת מעורבותם בחיי קהילה בכל הרמות. זכות הבחירה נשמרת כל עוד אינה פוגעת בשלום הקהילה וברווחתה.
  4. לכל החברים יש גישה שווה לכל האפשרויות בתוך הקהילה ומחוצה לה, ללא הבדל בין רמות תפקוד או אבחנה כלשהי.
  5. תהליך קבלת חבר וקליטת אנשי צוות נקבע בכל קהילה בהתאם להחלטתה, תוך שמירה על מסר השייכות ועקרון השותפות.
  6. לחברים שמורה הזכות לחזור ולהיות חלק מהקהילה בארגון לאחר תקופה של היעדרות כלשהי, כל עוד חזרתם אינה פוגעת בשלום הקהילה וברווחתה.

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר


   קידום ושיווק אתרים קידום ושיווק אתרים