Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  קהילת כנפי רוח

  קהילת "כנפי רוח" מאפשרת דיור קהילתי לאנשים עצמאיים בוגרים עם נכות פיזית מורכבת. ייחודיות הקהילה באה לידי ביטוי ביצירת חיים בעלי משמעות תוך אפשור, עידוד וסיוע לחברי הקהילה לשאוף לעצמאות מרבית בהתאם ליכולותיהם.

  על מנת להתקבל לקהילה, נדרש אישור ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  הקהילה שוכנת בבניין יפיפה ומותאם בשכונת ארנונה בירושלים והיא משלבת בתוכה את כל המענים להם זקוק החבר.

  לכל חבר נבנית תכנית אישית השמה דגש על התנסות מוגנת תוך לקיחת אחריות על חייו ועל ניהול עצמי מיטבי. תעסוקה מותאמת ומגוונת ותכנון וביצוע חיי הפנאי הם בשותפות מלאה של חברי הקהילה. הצוות הינו רב מקצועי ומלווה את החברים בכל תחומי חייהם.

  חברי הקהילה המגיעים ל"כנפי רוח" יכולים לבחור במסלול המתאים להם: תוכנית "בית לחיים" או תוכנית מעברית – הכשרה לחיים עצמאיים יותר. אנו מלווים חברי קהילה בבחירה בין שני מסלולים אלו בהתחשבות ביכולותיהם ובמטרותיהם.

  "כִי כֹּחַ עַז לְך, יֵש לְך כַנְפֵי רוחַ, כַנְפֵי נְשָרִים אַבִירִים, אַל תְכַחֵש בָם פֶן יְכַחֲשו לְך, דְרוש אותָם – וְיִמָצְאו לְך מִיָד".

  הרב קוק

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר


   קידום ושיווק אתרים קידום ושיווק אתרים